Cínový důl Rolava

Jak to všechno začalo

Cínový důl Rolava započal psát svůj příběh ve 14.století, když se tu až do 16.století rýžovala cínová ruda. Za druhé světové války zde vznikl areál na úpravnu cínové rudy, u Jelení byla vyhloubena šachta do hloubky 175 m a vyraženo v pěti patrech 14 kilometrů chodeb. V roce 1945 byl důl opuštěn, protože těžba nepřinášela očekávané výnosy. Součástí areálu byly různé budovy a vy si jejich zbytky můžete prohlédnout i teď, i když chodby byly zatopeny. Jedná se o sklady, dílny, garáže, umývárny, trafostanice, těžní jáma, kompresorovna, úpravna vody, konírna, administrativní a obytné budovy. Ruiny těchto budov nyní slouží jako památka na hornickou činnost.

Budovy jsou sice volně přístupné, ale přesto buďte opatrní, zejména s dětmi, nacházejí se tu propadliny, zatopené chodby a občas tu čouhají všelijaké dráty, půjdete po schodech, které nikam nevedou atd.

Jak se sem dostat

Důl se ukrývá v lesích Krušných hor u obce Přebuz, téměř na hranicích se Německem. Když pojedete směrem na Nové Hamry, budete důl mít po levé straně a poznáte ho snadno podle lesního odpočívadla a zaparkovaných aut.